Postřehy z Hannover Messe 2014

Dron pro skladové manipulace, boom 3D tiskáren a plánování dle energetických potřeb. I to byl letošní Hannover Messe, který proběhl v týdnu od 7. do 11. dubna 2014.

Veletrh Hannover Messe 2014 se nesl pod heslem „Integrated industry – next steps“. Hlavním tématem byla budoucnost v budování inteligentní továrny, která umí sama organizovat svůj provoz. Veletrh byl zaměřen na průmyslovou automatizaci, energetické a ekologické technologie, průmyslové subdodávky, služby, výzkum a vývoj. Partnerskou zemí veletrhu bylo Nizozemí.

Hannover Messe

Hannover Messe 2014, převzato z www.hannovermesse.de

Boom zaznamenaly 3D technologie, zejména pak všudy přítomné 3D tiskárny. Mezi novinkami zaujal dron určený pro skladové manipulace. Firma Aibotix představila svoji verzi autonomního létajícího robota určeného pro vnitřní i venkovní skladové plochy. Robot pracuje na základě principu internetu věcí (Internet of Things). Jedná se o nový koncept sítě, kde mezi sebou komunikují předměty běžného využití. Senzory robota umožňují analýzu okolního prostředí a samostatnou orientaci v prostoru. Je tedy možné navigovat létajícího robota uvnitř i vně skladu, detekovat obalové jednotky a provést například inventuru skladu. 

Dron Warehouse

Dron Aibotix, převzato z www.aibotix.com

Novým tématem v oblasti MES (Manufacturing Execution Systems), konkrétně na poli APS (Advanced Planning & Scheduling), bylo plánování výroby dle energetických potřeb. Toto téma zapadá do oblasti energetických a ekologických technologií i do oblasti průmyslové automatizace a IT. Plánování dle energetických potřeb je důležitým prvkem energetického managementu a je v souladu s mezinárodním standardem ISO 50001, který specifikuje požadavky na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému hospodaření s energií.

Energetický management lze uplatnit na všechny druhy spotřebovávané energie u všech hlavních i pomocných zařízení a všech činnostech v organizaci. Ve výrobních podnicích však většina spotřeby připadá na hlavní výrobní zařízení. Například u výroby plastů se jedná přibližně o 60% až 80% z celkové spotřebované energie. Efektivní provoz strojů proto představuje nejvyšší příležitost pro úspory energie.

APS PHARIS Energy Management

APS MES PHARIS, převzato z www.pharis.cz

Systémy pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby (APS) standardně do výrobních zdrojů zahrnují materiály, stroje a obsluhu. Novým prvkem vstupujícím do optimalizace plánu jsou energetické zdroje. Zde je zohledňována energetická náročnost jednotlivých výrob, spotřeba zařízení a cena energie. Energetický faktor ve výpočtu plánu upřednostňuje výběr zařízení s nižší spotřebou, zařazení energeticky náročnějších výrob do pásem s nižší cenou energie, eliminaci chodu zařízení naprázdno apod.

Význam plánování s ohledem na energetické potřeby roste společně s cenami energií, novými tarifními modely a očekávaným zpřísněním podmínek v oblasti energetického managementu.

Jste zde: Home Články Mes Články Postřehy z Hannover Messe 2014