Na co nezapomenout při implementaci MES systému

I přes to, že název tohoto článku je „Na co nezapomenout při implementaci MES systému“, jeho hlavním cílem je představit vám Manufacturing Maturity Model (Model výrobní vyspělosti). Název článku jsem zvolil z přesvědčení, že Model výrobní vyspělosti by vás měl vést k zamyšlení na co skutečně nezapomenout u implementace MES . Detailní popis Modelu výrobní vyspělosti je ve White paperu číslo 38 vydaném organizací MESA (www.mesa.org). Cílem tohoto článku je poskytnout vám základní informace o tom, že nějaký Model výrobní vyspělosti existuje a jakým způsobem je možné ho využít.

Číst dál...

Postavení MES mezi informačními systémy v průmyslovém podniku

V současné době probíhá intenzivní odborná diskuse o nutnosti zavádět informační systémy řízení výroby v průmyslových podnicích. V podstatě jde o názorový střet zastánců budování mezivrstvy mezi řídicími systémy a podnikovými systémy a těch, kdo jsou přesvědčeni, že tato mezivrstva není nutná, protože je možné efektivně propojit systémy řízení technologických procesů a systémy pro řízení podniků. Tento článek je úvodem k odborné anketě.

Číst dál...

MESA model

MESA model vytvořila organizace MESA Internatinal, která byla založena v roce 1992 skupinou výrobců a systémových integrátorů MES systémů. Jeho hlavním cílem bylo popsat informační kategorie ve výrobním podniku a vazby mezi nimi. MESA model prošel dlouholetým vývojem. Nicméně všechny změny, které na tomto modelu byly provedeny, je možné charakterizovat jako evoluci. Tzn., že prvotní myšlenky byly správné a docházelo pouze k jejich úpravám a doplňování na základě nových zkušeností.

Číst dál...

Co je MES - Výrobní informační systém

Manufacturng Execution Systems (MES), neboli Výrobní informační systémy, jsou takové systémy, které tvoří vazbu mezi podnikovými informačními systémy (např. typu ERP) a systémy pro automatizaci výroby (technologických procesů). Během celé historie vývoje těchto systémů bylo definováno několik hlavních aktivit, které tyto systémy zabezpečují. Několik vybraných je popsáno níže.

Číst dál...

Zostřující se konkurenční boj je šancí pro dodavatele MES

  Uživatelé z oborů strojní i procesní výroby se chystají investovat do systémů MES, a to především proto, že chtějí zvýšit produktivitu výroby, integrovat ji do globálních dodavatelských řetězců, usnadnit inovace výrobků a omezit podnikatelská rizika. Konstatuje to analýza konzultantské společnosti Frost & Sullivan. Podle ní se má současný evropský trh se systémy MES do roku 2016 více než zdvojnásobit. Především zostřující se konkurenční boj a potřeba rychlých inovací produktů jsou hybné síly trhu s těmito systémy.

Číst dál...

Nákup techniky pro automatizaci:Deset nejčastějších chyb

Ambicí každého projektu zařízení automatizace je hospodárně a včas poskytnout a dále trvale plnit požadované funkce automatizace. Ne vždy se toto zdaří. O tom, že jde o téma velmi často diskutované mezi uživateli i dodavateli automatizační techniky, svědčí skutečnost, že mezi deseti nejčtenějšími články publikovanými na významném portálu Automation.com v roce 2009 je i příspěvek M. Colemana z firmy Bosch Rexroth s názvem The 10 most common mistakes made when purchasing automation. Čtenářům časopisu Automa tento příspěvek přinášíme po částečné úpravě v české verzi.

Číst dál...

Jste zde: Home Články MES-MOM