Klíčem k úspěchu je efektivní výroba. MES PHARIS vám může k efektivní výrobě pomoci!

Ještě před několika lety bylo možné hledat konkurenční výhody v oblasti technologie. Novější a efektivnější stroje, nástroje a přípravky vždy umožňují dosažení efektivnější výroby, a tím i konkurenční výhody. Nicméně moderní technologie se začíná stávat standardem a lze jen velmi těžko v této oblasti výrazně předstihnout konkurenci. A právě v tento okamžik je zapotřebí hledat nové možnosti, ve kterých je stále mnoho prostoru pro zvýšení efektivity výrobního procesu. Tento článek prezentuje tyto možnosti na několika příkladech a dále je doplní o informace spojené s výrobním informačním systémem MES PHARIS, který pro řešení naznačených problémů můžete využít. MES PHARIS je produktem české společnosti UNIS, a.s. jehož počátky sahají do roku 2001. MES PHARIS je unikátním výrobním informačním systémem zaměřeným především na diskrétní výrobu.

Obr1

 Obr. 1

Online pohled na výrobu

Zkuste si představit celkem běžnou situaci. Volá vám zákazník a potřebuje potvrdit termín dodání své objednávky. Ve většině případů to znamená desítky minut strávených obcházením zodpovědných osob, případně jejich zdlouhavé kontaktování přes telefon. Zákazníkovi samozřejmě nemůžete říct, že mu tuto informaci neposkytnete. Zkuste si ale představit velmi podobnou situaci s tím rozdílem, že máte k dispozici nástroj, který vám umožní vašemu zákazníkovi dát požadovanou informaci během dvouminutového telefonátu. Nezní to dobře? Váš zákazník dostane informaci, kterou požaduje; vy neztrácíte čas; a váš zákazník si pomyslí, jaká jste to atraktivní firma, která má své procesy v pořádku.
Jednou z dalších výhod online pohledu na výrobu je možnost zachytit problém ve výrobě ještě v momentě, kdy ho lze elegantně vyřešit. Velmi často se totiž stává, že problém (např. nízká efektivita výroby plynoucí ze špatného seřízení stroje, vysoká zmetkovitost díky přílišné vlhkosti materiálu, …) se projeví až na konci směny. To nastala samozřejmě již chvíle, kdy toho mnoho napravit nelze. Nebylo by hezké, kdyby vás sám informační systém upozornil, že proces výroby se odchýlil od stanovených předpokladů ihned, když tato situace nastane?
MES PHARIS Vám v obou případech poskytne požadovanou informaci. A to hlavně díky napojení systému na výrobní zařízení samotné, ale i díky silné podpoře procesu odvodů práce, které probíhají v reálném čase přímo u výrobních center na speciálních terminálech k tomu určených.

Zvyšování celkové efektivity

Sledování výkonnosti jak strojů, tak i osob je každodenní činností managementu výrobních závodů, a to jak na střední, tak i na vyšší úrovni. Výkonnost ve výrobním závodu je ovlivňována mnoha faktory. Může se jednat o špatné využití strojů či nástrojů, výrobu příliš velkého množství zmetků, nízkou výkonnost operátorů atd. Horší je ovšem skutečnost, že bez kvalitního informačního systému a dobře nastavených procesů, je vyhodnocení výkonnosti téměř nemožný úkon. Jen si zkuste sami odpovědět, jak moc věříte ručně vyplňovaným (většinou až po směně) výkazům práce? Jakou motivaci má operátor vykázat všechny zmetky, pokud ví, že není v moci mistra zjistit skutečný stav? Dostanu správné informace o prostojích? 
Jedním ze základních ukazatelů sloužícím pro výpočet efektivity výroby je celková efektivita zařízení (tzv. OEE – Overall Equipment Efficiency). Tento ukazatel v sobě zohledňuje výše uvedené faktory. Vzhledem k tomu, že hodnota OEE přímo ovlivňuje zisk firmy, mělo by být naprostou samozřejmostí managementu tuto hodnotu sledovat a dělat vše pro to, aby se tato hodnota držela v požadované úrovni. K tomu ovšem potřebujete mít přesné informace o výrobě, kterým můžete skutečně věřit a jejichž získání nepřidá nikomu práci navíc.
Díky principu přihlašování operátorů k jednotlivým operacím v kombinaci s informacemi přicházejících přímo od stroje má systém MES PHARIS k dispozici přesná data v téměř v reálném čase, díky čemuž se stává ideálním nástrojem pro sledování a vyhodnocování efektivity výroby.

Plánování výroby

Klíčovým cílem při zavádění modulu plánování ve výrobním podniku je rozvázat ruce zkušenému plánovači a netrápit ho běžnou operativou. Dále zajistit, že navržený plán bere v potaz opravdu všechny omezení, které ve výrobě mohou nastat. A v neposlední řadě také snížit závislost firmy na jedné (případně více) osobě, bez které by plán nikdy nemohl být sestaven.
Při plánování v excelu (což je v dnešní době nejběžnější případ) je plánovač nucen většinu rutinních činností provádět ručně. Ať už se bavíme o simulacích, získávání potřebných podkladových dat atd.. Zkuste si představit, že se váš plánovač začne věnovat činnostem, na které mu do této chvíle nezbýval čas. Tento velmi cenný pracovník by se mohl více věnovat odhalováním souvislostí, nesprávně nastavených norem, či přechodových podmínek atd. Není to přesně to, co byste od vašeho plánovače skutečně očekávali?
Systém MES PHARIS vám může nabídnout plánovací systém, který je plně integrovaný do celého řešení řízení výroby. Vše začíná kompletní definicí výroby, sběru informací z výroby v reálném čase, vazby na skladové hospodářství a poptávku výroby, plánováním samotným, řízením výroby a konče expedicí. Plánování systému MES PHARIS je založeno na genetických algoritmech a jeho cílem je optimalizovat průchod výrobních příkazů. Každý zákazník může mít požadavky na optimalizaci trochu odlišné, a proto MES PHARIS disponuje velkým množstvím předvoleb, které umožní docílit požadovaného stavu.

Snížení zmetkovitosti

Výrobě zmetků se nikdy plně nevyhneme. Nicméně naprosto zásadní jezajistit vše, abychom proces vedoucí k výrobě zmetků odhalili co nejdříve. Za vyrobené zmetky musíte vyrobit náhradní dobré kusy, a za tím účelem alokovat potřebné zdroje a ve většině případů spotřebovat nový materiál. Tím samozřejmě narušíte plánovaný průběh ostatní výroby. Avšak situace může být ještě horší. V případě, že se nám nepodaří zachytit zmetkovitou výrobu ještě před expedicí, jste vystaveni vysokým sankcím, ztrátě důvěry a v nejhorších případech i ztrátě projektu, či zákazníka. Poslední jmenovaný případ může většině čtenářů připadat jako nereálný, nicméně lidé pohybující se v oblasti automobilového průmyslu jsou si této možnosti dobře vědomi.

Obr2

Obr. 2

Systém MES PHARIS pomáhá snížit výrobu zmetků na minimum, případně o výrobě zmetků informuje pověřené osoby co nejdříve. Snížení zmetkovitosti je schopný zajistit díky celkovému monitorování celého výrobního procesu. Se systémem MES PHARIS se vám nemusí stát, že operátoři či seřizovači pracují s neaktuální výrobní dokumentací, nejsou řádně zaškoleni na vykonávanou činnost, použijí neaktuální parametry (či program) pro seřízení stroje atd. Pokud k výrobě zmetků přece jenom dojde MES PHARIS o této skutečnosti ihned informuje své okolí. A to pomocí vizualizace přímo ve výrobní hale (velkoplošné obrazovky), odesláním zprávy (mail, sms) atd. V případě, že se příslušní pracovníci tomuto problému nevěnují dostatečně rychle, MES PHARIS umožňuje nastavit velmi komplexní eskalační systém.

 

Jste zde: Home Články Případové studie Klíčem k úspěchu je efektivní výroba. MES PHARIS vám může k efektivní výrobě pomoci!