Standardizace rozhraní pro data kontrolního plánu v MES

 Způsobilost výrobního procesu (manufacturing process capability) ukazuje na jeho schopnost poskytovat trvale výrobky splňující požadovaná kritéria kvality. Je důležitou informací pro zákazníka, kterému dává jistotu, že výrobek vzniká ve stabilizovaných výrobních podmínkách. Kontrola způsobilosti výrobního procesu proto bývá základní součástí zákaznického auditu systému řízení kvality.

Číst dál...

ISA 18.2 – Řízení alarmů

V roce 2003 zahájila organizace ISA vývoj standardu pro řízení alarmů. Po šesti letech práce byl v roce 2009 vydán standard ANSI/ISA-18.2. Standard má své uplatnění především ve zpracovatelském průmyslu, ale definované principy jsou aplikovatelné v širších oblastech průmyslu. ISA 18.2 se celkem liší od obvyklých ISA standardů. Nejde o specifikaci komunikačních protokolů mezi zařízeními ani o detailní návrh kontrolních komponent. ISA 18.2 je především o pracovních procesech.

Číst dál...

ISA 100.11a zcela odstraňuje potřebu standardu WirelessHART

 S tím, jak se v průmyslu stále častěji používají bezdrátové provozní sítě, jsou uživatelé také stále častěji stavěni před rozhodnutí, který ze dvou nabízejících se standardů zvolí pro svou síť – zda standard ISA 100.11a, nebo standard WirelessHART. Článek je věnován tomuto dilematu, před kterým každý uživatel stojí při výběru vhodné infrastruktury provozní bezdrátové sítě, a ukazuje, že volba je samozřejmá:

Číst dál...

ISA-95

ISA-95 je mezinárodní standard pro integraci podnikových a řídicích systémů. Tento standard byl vytvořen globální neziskovou organizací ISA (The International Society of Automation). Tato organizace má přes 30000 členů po celém světě a je autorem více než 150 standardů z oblasti výrobní automatizace, bezpečnosti a efektivity.

Číst dál...

Vestavěný OPC UA server ve vstřikovacích lisech

 Jako jeden z předních výrobců vstřikovacích lisů, Arburg neustále hledá možnosti jak navýšit užitnou hodnotu svých strojů. Mezi hlavními požadavky jejich zákazníků jsou jednoduchá instalace, uvedení do provozu a údržba. Vertikální integrace, konfigurace, vizualizace a diagnostika vstřikovacích lisů v systémech vyšší úrovně samozřejmě hrají také velkou roli. Arburg, se svým vývojovým týmem, vyvinul vestavěný OPC UA server, který je integrovaný přímo ve vstřikovacím lisu.

Číst dál...

MESA model

MESA model vytvořila organizace MESA Internatinal, která byla založena v roce 1992 skupinou výrobců a systémových integrátorů MES systémů. Jeho hlavním cílem bylo popsat informační kategorie ve výrobním podniku a vazby mezi nimi. MESA model prošel dlouholetým vývojem. Nicméně všechny změny, které na tomto modelu byly provedeny, je možné charakterizovat jako evoluci. Tzn., že prvotní myšlenky byly správné a docházelo pouze k jejich úpravám a doplňování na základě nových zkušeností.

Číst dál...

Standardy pro výrobní informační systémy

 Tento článek si klade za cíl, nastínit vám, které významné standardy v této oblasti existují a umožnit vám udělat si o nich základní představu. Díky velké fluktuaci zaměstnanců a nestabilitě malých dodavatelů, dochází k situacím, kdy udržování všech systémů při životě začíná být neúměrně nákladné. Na základě těchto (draze zaplacených) zkušeností, by měly jak dodavatelé, tak i uživatelé MES systémů směřovat ke standardizovaným řešením.

Číst dál...

Jste zde: Home Články Standardy