Standardy pro výrobní informační systémy

 Tento článek si klade za cíl, nastínit vám, které významné standardy v této oblasti existují a umožnit vám udělat si o nich základní představu. Díky velké fluktuaci zaměstnanců a nestabilitě malých dodavatelů, dochází k situacím, kdy udržování všech systémů při životě začíná být neúměrně nákladné. Na základě těchto (draze zaplacených) zkušeností, by měly jak dodavatelé, tak i uživatelé MES systémů směřovat ke standardizovaným řešením.

 MESA model

Organizace MESA International vydala během svého působení několik verzí MESA modelu. První přišel již v devadesátých letech minulého století a dostal jméno MESA-11. Jedenáctka proto, že obsahovala jedenáct základních oblastí, které by měl MES systém řešit. Tento model se zaměřoval pouze na výrobní oblast. V roce 2004 byla vydána nová verze MESA modelu, která nesla jméno c-MES neboli Collaborative MES. Tento model se zaměřil na vzájemnou interakci mezi základními výrobními a podnikovými aktivitami. Zatím poslední model byl vydán v roce 2008 a pokrývá aktivity od strategických přes obchodní a výrobní iniciativy až po samotnou výrobu a ukazuje vzájemné vztahy mezi strategií a obchodní a výrobní oblastí.

Více informací: www.mesa.org

ISA-95

ISA-95 byl vydán organizací ISA, což je nezisková organizace sdružující odborníky z oboru výroby po celém světě. ISA-95 je mezinárodní standard pro vývoj automatizovaného rozhraní mezi podnikovými a výrobními informačními systémy. Tento standard byl vyvinut pro všechny typy průmyslu a všechny typy výrobních procesů, jako např. šaržovitý, kontinuální a sériový proces. Jedná se o jeden z nejdůležitějších standardů v oblasti výrobních informačních systémů. Úzce se standardem ISA-95 je svázána jeho konkrétní implementace definující komunikační rozhraní mezi podnikovými a výrobními informačními systémy. Jedná se o B2MML, které je založeno na XML schématech.

Více informací: www.isa-95.com
www.wbf.org

ISA-88

ISA-88 je průmyslový standard zaměřen na oblast řízení šaržovitého procesu. Standard odděluje receptury od zařízení pro adaptivní výrobu, což vylepšuje možnosti přenosu receptur z jednoho systému do druhého, zjednodušuje znovu použitelnost receptur a zjednodušuje jejich validaci.

Více informací: www.isa-88.com

 ISA-99

ISA-99 se zaměřuje na zabezpečení v oblasti výrobních a řídicích systémů. Jedná se o oblast, která byla (a v některých případech stále zůstává) opomíjena, nicméně tento standard se v oblasti průmyslových standardů stává velmi důležitým. V rámci ISA-99 bylo vydáno několik standardů pokrývající specifické oblasti zabezpečení v oblasti výrobních a řídicích systémů.

 Více informací: www.isa-99.com

 OAGIS

Hlavním cílem standardu OAGIS (Open Applications Group Integration Specification) je zpřístupnění mechanismu k jednoduché vzájemné integraci mezi aplikacemi organizace s aplikacemi třetích stran a aplikacemi náležejícími jiným organizacím (např. dodavatelé apod.). Vizí tohoto standardu je založení běžného způsobu výměny informací mezi aplikacemi. OAGIS je primárně zaměřený na obsah výměny, teprve druhotně se řeší mechanismus, kterým budou informace vyměňovány.

Více informací: www.oagi.org

 OPC – UA

OPC-UA (OPC Unified Architecture) rozšiřuje proslavený komunikační protokol OPC. Hlavním cílem OPC-UA bylo vytvoření nového komunikačního modelu umožňujícího výměnu dat mezi různými platformami a to bez ztráty výkonu.  OPC-UA je založený na servisně orientované architektuře (SOA) a podporuje řešení od embedded aplikací po velké enterprise systémy na jednotném řešení.

Více informací: www.opcfoundation.org

 MIMOSA / OSA-EAI

 The Open System Architecture for Enterprise Application Integration (OSA-EAI) je standard  publikovaný organizací Machinery Information Management Open Systems Alliance (MIMOSA).  Opět se jedná o standard (jako ISA-95), který je zaměřený na odstranění komunikačních děr mezi řídicími a ekonomickými systémy. MIMOSA má mnohem detailnější model majetku a zařízení než standardy ISA-95 a OAGIS.

Více informací: www.mimosa.org
Jste zde: Home Články Standardy Standardy pro výrobní informační systémy