MESA model

MESA model vytvořila organizace MESA Internatinal, která byla založena v roce 1992 skupinou výrobců a systémových integrátorů MES systémů. Jeho hlavním cílem bylo popsat informační kategorie ve výrobním podniku a vazby mezi nimi. MESA model prošel dlouholetým vývojem. Nicméně všechny změny, které na tomto modelu byly provedeny, je možné charakterizovat jako evoluci. Tzn., že prvotní myšlenky byly správné a docházelo pouze k jejich úpravám a doplňování na základě nových zkušeností.

Tento článek si klade za cíl pouze čtenáři nastínit existující MESA modely a jejich historii.

První definice MES funkcionalit

První krok v této oblasti byl uskutečněn hned po založení MESA organizace v podobě definice 11 základních funkcionalit MES systému. Jeho hlavním účelem bylo zprostředkovat základní povědomí o výrobních informačních systémech koncovým uživatelům. Zmíněných 11 funkcionalit bylo následujících:

 • Správa výrobních zdrojů,
 • Detailní plánování výroby,
 • Řízení výroby,
 • Správa dokumentů,
 • Sběr dat,
 • Řízení lidských zdrojů,
 • Řízení kvality,
 • Procesní řízení,
 • Řízení údržby,
 • Sledování výrobků a jejich rodokmen,
 • Výkonnostní analýzy.                             

 

 

První MESA kontextuální model (The First MESA Context Model)

Dalším logickým krokem bylo vytvořit model, který by MES systém zasadil do kontextu ostatní IT infrastruktury. První MESA kontextuální model byl vytvořen v roce 1996. Tento model definuje 6 základních systémů a jejich možné překryvy znázorňující skutečnost, že některé funkcionality mohou být realizovány a sdíleny mezi více systémy. Jedná se o následující systémy:

 • MES – Výrobní informační systém (Manufacturing Execution System)
 • SSM – Řízení služeb a prodeje (Sales & Service Management)
 • SCM – Řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management)
 • ERP – Podnikový informační systém (Enterprise Resource Planning)
 • P/PE – Řízení výrobku a procesu(Product and Process Engineering)
 • Controls – Řízení strojů a linek (PLC, DCS, line and machine control) 

         

MESA MES model spolupráce (The MESA Collaborative MES Model)

Další verze MESA modelu si počkala až do roku 2002 a dostala přívlastek model spolupráce. Hlavní charakteristikou tohoto modelu je zapracování podpory pro integraci s okolními systémy a lidmi v podniku a správy dodavatelského řetězce. Tato podpora byla zapracována na základech z předchozích verzí modelu a to hlavně základních funkcionalit MES systému.

 

                   

 

 

Současný MESA model (The Current MESA Model)

Současný MESA model byl vytvořen v roce 2006. Tento model popisuje aktivity v podnikových úrovních od strategických iniciativ, obchodního a výrobních provozu až po samotnou výrobu. Dále popisuje vzájemné vztahy mezi těmito podnikovými úrovněmi a poskytuje abstraktní ilustraci způsobu poskytování informací ostatním systémům z úrovně výrobního provozu.

 

 

Zdroj: www.mesa.org
Jste zde: Home Články Standardy MESA model