ISA-95

ISA-95 je mezinárodní standard pro integraci podnikových a řídicích systémů. Tento standard byl vytvořen globální neziskovou organizací ISA (The International Society of Automation). Tato organizace má přes 30000 členů po celém světě a je autorem více než 150 standardů z oblasti výrobní automatizace, bezpečnosti a efektivity.

Mezinárodní standard ISA-95 byl vytvořen za účelem předcházení problémů při tvorbě automatizovaných rozhraní mezi podnikovými a řídicími systémy. Tento standard je platný pro všechny typy výrobních prostředí na celém světě. Může být aplikovaný ve všech výrobních odvětvích. Tento standard je možné použít pro všechny typy výrobních procesů, jako jsou šaržovitá, kontinuální nebo sériová (diskrétní). ISA-95 je technologicky nezávislá, tzn., že samotné rozhraní může být dle tohoto standardu navrženo v libovolné technologii.

Část 1 - Modely a terminologie

První část standardu definuje rozhraní mezi podnikovými a výrobními systémy. Tento standard může být použit ke snížení úsilí vynaloženého při zavádění nových systémů. Cílem je snížení risku, ceny a chyb spojených s implementací rozhraní mezi různými úrovněmi podniku. Tato část standardu mimo jiné obsahuje:

 • Definice rozsahu výrobních činností,
 • Definice uspořádání hmotného majetku podniku podílejícího se na výrobě,
 • Definice funkcí spojených s rozhraním mezi výrobními a podnikovými funkcemi a
 • Definice informací, které jsou sdílené mezi podnikovými a výrobními systémy.

Část 2 – Atributy objektových modelů

Druhá část standardu hlouběji definuje objektové modely popsané v části 1 a to hlavně definicí atributů, použitím UML objektových modelů a uvedenými příklady. Modely definované v této části mohou být použity ke zlepšení integrace mezi řídicími a podnikovými systémy a mohou být použity bez ohledu na stávající stupeň automatizace.

Konkrétně tato část definuje standardní terminologii a ucelenou sadu konceptů a modelů sloužících pro zlepšení komunikace mezi všemi dotčenými stranami během integrace řídicích a podnikových systémů.

Část 3 – Modely aktivit

Třetí část standardu definuje výrobní aktivity a toky informací. Ve výrobním prostředí je prováděno mnoho aktivit a dochází k výměně mnoho informací. Tato část standardu poskytuje následující referenční modely:

 • Model výrobních aktivit,
 • Model aktivit kvality,
 • Model aktivit údržby,
 • Model aktivit skladování.

Díky těmto modelům je možné vytvořit si obrázek o současném stavu vašeho podniku. Dále si díky těmto modelům můžete zodpovědět následující otázky:

 • Které oddělení je zodpovědné za jednotlivé aktivity?
 • Které informace jsou vedeny ve více než jednom systému?
 • Kde jsou hranice vašeho systému?
 • Co jsou naše uživatelské požadavky na nové systémy?
 • ...

Část 4 – Objektové modely a atributy

Tato část definuje objektové modely určující, které informace jsou vyměňovány mezi aktivitami výrobních informačních systémů (definovaných v třetí části ISA-95). Modely a atributy definované v této části základem pro design a implementaci komunikačních standardů.

Část 4 standardu ISA-95 je stále ve vývoji a nebyla ještě publikována.

Část 5 – Transakce mezi výrobními a ekonomickými systémy

Tato část definuje transakční modely pro výměnu informací za použití abstraktních modelů definovaných v první a druhé části standardu. Tento standard definuje obousměrné transakce mezi obchodem a výrobou, které mohou být použity ve vztahu k objektům, které jsou vyměňovány mezi úrovněmi 3 a 4, definovanými v předchozích částem ISA-95. Součástí tohoto standardu není specifikace žádné implementační technologie.

Zdroj: ANSI/ISA-95