MES nebo výrobní modul v ERP?

Při zavádění projektu pro softwarovou podporu výrobních procesů vyvstává otázka, zda rozšířit stávající ERP systém o výrobní modul nebo zda pořídit systém pro operativní řízení výroby (MES). Připravili jsme pro vás základní srovnání obou uvažovaných řešení.

ERP (Enterprise Resource Planning) - je informační systém, který je určen k pokrytí všech funkčních oblastí podniku. Typický ERP systém pokrývá oblast účetnictví, financí, obchodu, logistiky, marketingu, skladového hospodářství, správy zákazníků, správy majetku, ... a také oblast výroby. Výčet oblastí závisí na konkrétním ERP systému a na jeho konkrétním branžovém řešení. Rozsah zpracování jednotlivých oblastí se také liší. Nejsilnějšími oblastmi jsou oblasti zaměřené na obchod.

MES (Manufacturng Execution System) - neboli výrobní informační systém,

tvoří vazbu mezi podnikovými informačními systémy (např. typu ERP) a systémy pro automatizaci výroby (technologických procesů). MES systémy zajišťují správu výrobních zdrojů (osoby, materiály, zařízení, nástroje, ...), správu výrobních postupů (kusovníky, technologické postupy, ...), detailní plánování výroby, dispečerské řízení, bezpapírovou dokumentaci, operativní řízení výroby (dohled v reálném čase, ...), sběr dat (ze strojů a terminálů, ...), sledování výrobků a jejich rodokmen, výkonnostní analýzy, údržbu zařízení, výrobní logistiku (obaly, mezioperační zásoby, ...).

Který systém pro podporu výrobních procesů zvolit?

Většina pro i proti vychází z podstaty obou zmiňovaných systémů. ERP systémy ve svém základu slouží pro podporu všech podnikových procesů, ale zejména těch strategických a finančních, což se zákonitě odráží i v jejich výrobních modulech. Tím, že jsou ERP systémy nuceny pokrýt celou škálu podnikových procesů, musí na jednotlivé oblasti uplatňovat uniformní postupy a řešení. Oproti tomu MES systémy jsou specializované pro výrobní procesy a jejich specializace se dále ještě dělí dle oborového zaměření. To předurčuje MES systémy k optimálnějšímu pokrytí potřeb daných konkrétním výrobním prostředím.

     - Rozdíly ve výrobních odvětvích (+/-)

ERP systémy jsou stavěny na pokrytí potřeb téměř libovolného podniku, u MES systémů je obvyklá oborová specializace. Zatímco na úrovni obchodních procesů lze nasadit unifikovaná řešení, u výrobních procesů je nutné vybrat řešení určené pro dané odvětví. Rozdíly na výrobní úrovni jsou značné a nelze je úspěšně pokrýt univerzálním řešením, která nabízejí ERP systémy.

     - Variabilita výrobních procesů v rámci jednoho podniku (+/-)

ERP vyžaduje uniformní chování finančních a jiných podnikových procesů. Ovšem výrobní procesy ze své podstaty vykazují značnou variabilitu a to i v rámci jednoho podniku či provozovny. Není žádoucí výrobní procesy přizpůsobovat uniformním požadavkům ERP systému. Proto jsou systémy MES navrženy tak, aby byly schopny s variabilitou výrobních procesů pracovat.

     - Frekvence změn ve výrobním prostředí (+/-)

Ve výrobních procesech dochází ke změnám 10 krát častěji a rychleji než v procesech běžně zpracovávaných ERP systémem. Optimálně jsou nositelem změn projekty průběžného zlepšování, které vyvolávají úpravy pracovní toků, rozložení pracovišť, rozšiřování automatizace, apod. MES systémy jsou nastaveny na frekvenci změn, která odpovídá výrobnímu prostředí.

     - Odlišné potřeby uživatelů z řad výroby (+/-)

Účastníci typických ERP procesů mají na systém jiné požadavky než účastníci výrobních procesů. Nejedná se přitom pouze o požadavky na jiné informace, ale jde i o požadavky na jinou prezentaci těchto informací. Podstatnou část MES řešení tvoří různé vizualizační obrazovky, operátorské terminály a signalizační systémy, které uspokojují potřeby výrobního personálu i managementu.

     - Vysoké nároky na dostupnost systému (7x24) (+/-)

ERP systémy obvykle plánují nasazování aktualizací na víkendové dny nebo noční hodiny. Výroba realizovaná ve třísměnném provozu si však nemůže takové výpadky dovolit. Aktualizace MES systémů bývá těmto výrobním režimům přizpůsobena a probíhá bez dopadu na plynulost výrobního procesu.

     - Vzdálená vs. lokální správa systému (+/-)

ERP systémy mají tendenci být spravovány a hostovány vzdáleně. U MES systémů, ale stále převládá lokální nasazení co nejblíže k výrobnímu provozu. Cílem je zajistit co nejvyšší dostupnost systému. Lokální nasazení eliminuje problémy spojené se vzdáleným provozem, jako jsou výpadky konektivity, nízká propustnost sítě, apod.

     - Množství transakcí mezi systémem a výrobními prostředky (+/-)

Ve výrobním prostředí je běžné, že minimálně s každým cyklem jsou pro každý stroj přenášeny desítky parametrů, které se v reálném čase vyhodnocují a zpracovávají. Na takovou frekvenci transakcí nejsou ERP systémy stavěny.

     - Jiné chápání reálného času (+/-)

ERP a MES systémy mají ze své podstaty jiné chápání reálného času. Zatímco reálný čas v pojetí ERP systému odpovídá úrovni strategických procesů, v MES systémech odpovídá reálný čas úrovni výrobních procesů. Aby mohlo být operativní řízení výroby účinné, musí systém pracovat v reálném času výroby. To se odráží ve frekvenci sběru dat (technologických hodnot, alarmů, kvality, výkonu, údržby, prostojů, ...), v rychlosti publikace získaných informací a v rychlosti možné reakce na vzniklé události.

     - Cena řešení (+/-)

Ani průměrná cena obou řešení nevychází vždy ve prospěch výrobního modulu ERP. Vzhledem k výše uvedeným rozdílům ani není možné cenové srovnání spolehlivě provést. Hlavními faktory pro výběr vhodného řešení by však mělo být co nejoptimálnější uspokojení potřeb výrobních procesů se všemi jeho specifiky.