Články

Cíle

Hlavním cílem organizace „MES Centrum“ je zvýšení znalostní úrovně a konkurenceschopnosti českých a slovenských výrobních podniků v oblasti efektivního řízení výroby. Hlavní prostředky k dosažení tohoto cíle jsou: