HYDRA

Produkt HYDRA je - jako typický příklad výrobního informačního systému (Manufacturing Execution System, MES) - synonymem pro vertikální integraci mezi výrobní a podnikovou úrovní řízení, která překonává prostor mezi technicky orientovanou platformou strojů a zařízení a spíše obchodně orientovaným světem podnikových systémů (ERP).

Jako integrované modulární systémové řešení pro oblast výroby, lidských zdrojů a řízení jakosti zajišťuje HYDRA nejen potřebnou plynulost informačního toku, ale umožňuje získané informace pořizovat a vyhodnoco-vat z mnoha různých pohledů a poskytovat je manažerům a plánovačům výroby pouhým stiskem jediného tlačítka. Pro zefektivnění činností při sledování a řízení výroby je systém HYDRA nejlepším řešením s celou řadou výhod:
• rozhraní mezi běžnými systémy ERP, HR a TQM
• rozhraní mezi stroji, zařízením a měřícími nástroji
• jednoduchá konfigurace a přizpůsobení funkcí
• on-line pořizování a zpracování dat
• standardní řešení nezávislé na odvětví
• koncepce integrovaného systému
• modulární struktura

HYDRA a její okolí

Řešení HYDRA funguje na základě standardizovaných, konfigurovatelných rozhraní, která umožňují hladkou integraci do stávajícího IT prostředí. Nedílnou součástí tohoto řešení je interakce se systémy ERP, TQM, HR a WMS. Díky ní systém HYDRA zaručuje okamžité předávání pořízených a předzpracovaných dat z oblastí řízení výroby, lidských zdrojů a jakosti. Systém HYDRA poskytuje vlastní certifikovaná rozhraní do systémů SAP umožňující hladkou výměnu dat s odpovídajícími moduly SAP. Společnost MPDV, která je dlouholetým softwaro-vým partnerem SAP, má rozsáhlé znalosti nejen o funkcionalitě modulů SAP, ale také o integračních nástrojích SAP a příslušných rozhraních.
Úplná integrace do výrobního prostředí je nezbytná pro efektivitu a přijetí řídicích systémů výroby. Systém HYDRA umožňuje jak manuální zadávání dat prostřednictvím terminálů ve výrobních prostorách, tak automatické získávání údajů ze strojů, zařízení, vah a dalších technologických prvků. Společně se získáváním provozních dat přináší podpora výroby systémem HYDRA méně papírování. Obsluha strojů a výrobní manažeři mohou získat důležité informace jako je kusovník, výrobní plány, pracovní pokyny, výkresy apod. přímo z terminálů ve výrobních prostorách.

HYDRA – řešení pro každý podnik

Systém HYDRA nabízí široké portfolio funkcí a možností konfigurace, které lze využívat ve všech odvětvích. Standardní funkce systému prověřené stovkami instalací na celém světě lze snadno doplňovat částmi ušitých na míru pro konkrétní provozní podmínky bez ztráty odvětvové nezávislosti systému. V současnosti se systém HYDRA využívá v následujících odvětvích:
• plastikářství
• strojírenství
• výroba automobilů a jejich komponent
• potravinářství a výroba nápojů
• nábytkářský průmysl a dřevovýroba
• tiskařský průmysl a výroba obalů
• přesná mechanika a optika
• elektrotechnický průmysl


MPDV Mikrolab GmbH

Rommering 1

748 21  Mosbach, Německo

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.mpdv.de

Ke stáhnutí:

Imagebrochure_MPDV_cz-1.pdf