Diames

diamesDIAMES je proaktivní MES systém pracující v reálném čase, který rozšiřuje rozsah z ERP výrobního plánovacího prostředí do dílenské úrovně a poskytuje sadu integrovaných funkcionalit pro údržbu, řízení kvality, lidské zdroje a sledování výrobků (materiálu). Tyto možnosti tvoří podmínky, které ústí v efektivní a udržitelný proces zlepšování v oblasti celkové efektivity výroby a kapacity výroby a dále redukuje náklady v souladu se stanovenými cíli.
DIAMES online monitoruje kritické aktivity, výkon, dobu chodu, všechny druhy prostojů, klíčové kvalitativní ukazatele, výkony, …
Tyto klíčové ukazatele jsou měřeny proti výrobním normám poskytovaným ERP systémem. Manažeři a operátoři výrobních center používají DIAMES služby a nástroje k vizualizaci jednotlivých výrobních procesů a celkových aktivity závodu.
Tyto informace dostupné v reálném čase kombinované s osobní zkušeností specifických firemních byznys procesů, umožňují okamžitý zásah vedoucí k navýšení produktivity a redukci identifikovaných ztrát.
Detailní reference lze nalézt zde: http://www.diames.com/english/references.htm