EMANS

EmansEMANS je softwarová a hardwarová platforma průmyslového designu, kterou výrobní společnosti používají k provedení a řízení výrobních procesů. EMANS představuje dokonalost v konceptu zajištění správného provedení montáže (z německého „Montageabsicherung“). Pokrývá řízení strojů, nástrojů a operátorů v podnicích využívajících diskrétní výrobní procesy. EMANS se úzce integruje s IT a automatizačními systémy; může být úzce integrován s podnikovým ERP (např. SAP), nebo jinými nadřazenými IT systémy jako ECM (např. Alfresco), nebo BI systémy (např. Jasper). EMANS zaznamenává surová výrobní data a vytváří z nich rodný list výrobku. Tyto se archivují a jsou kdykoliv zpětně dohledatelné. Při nasazování tohoto řešení ANASOFT spolupracuje s významnými světovými dodavateli automatizační techniky (např. B&R).
 
EMANS je pro výrobní společnost ideální, když
  • Vyrábíte výrobek a potřebujete archivovat důkazy z výrobního procesu
  • Vyžadujete nulovou toleranci chyby výrobku
  • Musíte striktně dodržovat Just in Time a Just in Sequence pravidla
  • Potřebujete maximalizovat využití výrobních prostředků sledováním stavu výroby
 
Jak je EMANS integrován v podniku
  • Poskytuje možnost využití existujících lokálních, nebo vzdálených IT zdrojů a infrastruktury
  • Jednoduše se integruje s nadřazenými IT systémy (jako např. SAP) přes standardní rozhraní
  • Komunikace se shopfloorem probíhá přes vysoce dostupné průmyslové sběrnice v reálném čase