SIDAS OEE

MODULÁRNÍ SYSTÉM SIDAS
PLATFORMA SIDAT SIDAS OEE
Název systému: Modulární systém SIDAS
Název platformy: OEE (Overall Equipment Efficiency)

Vhodnost pro řešení úloh: Řešení na bázi produktu SIDAS OEE pokrývá úlohy sledování výroby, vyhodnocování výrobních ukazatelů a sledování efektivity výroby s manuálními i automatizovanými vstupy dat a to jak s vazbou na řídicí systém technologického procesu tak i s vazbou na nadřazený informační systém podniku.

Základ platformy: MS SQL server pro archiv měřených hodnot s přístupem klientů k serveru prostřednictvím rozhraní WWW standardním WWW prohlížečem, a to jak pro zadávání dat a reporting, tak i pro on-line zobrazení.

Vstup dat: Vstup dat je realizován dvěma způsoby. 

Pro manuální zadávání dat slouží přímo stránky WWW prohlížeče nebo je možné hodnoty zadávat importem z předdefinovaného souboru. Novinkou je i možnost off-line zadávání dat prostřednictvím mobilních zařízení na platformě Android a iOS.

Automatický sběr dat: je řešen prostřednictvím OPC rozhraní, které umožňuje připojení vstupů všech existujících typů měřičů od jednoduchých s binárními signály až po úplnou integraci velmi složitých měřičů spotřeby s vlastní inteligencí. Díky otevřenému rozhraní OPC je samozřejmě možné získávat také data z libovolných systémů PLC (viz obr. 1).

Součástí řešení jsou předpřipravené HW moduly pro připojení binárních nebo analogových signálů z výroby, ověřené tlačítkové moduly nebo dotykové displeje pro informace o stavu výrobní operace a připravená vzorová řešení pro integraci PLC různých výrobců (SIEMENS, Rockwell, Omron apod.).
Při realizaci sběru dat využívá SIDAT svoje know-how předního dodavatele řídicích, monitorovacích a výrobních informačních systémů. V případě potřeby je možno sběr dat řešit rovněž ve spolupráci s dodavateli existující energetické a výrobní infrastruktury při současné roli SIDAT jako odborného garanta řešení.

Obr. 1. – Architektura sběru dat pro OEE

Obr. 1. – Architektura sběru dat pro OEE

Výstup dat:  Výstupy dat ze systému SIDAS jsou dvojího typu:

V prvním z nich je možné data přímo sledovat v reálném čase na obrazovce WWW prohlížeče (viz obr. 2) včetně jednoduchých animací a současně je možné tento typ zobrazení použít i pro prezentaci na velkoplošných obrazovkách nebo specializovaných panelech.

Obr. 2.   Obrazovka aktuálního stavu strojůObr. 2. – Obrazovka aktuálního stavu strojů

Obr. 2. – Obrazovka aktuálního stavu strojů

Druhý typem výstupu dat jsou reporty. Standardně jsou k dispozici layouty reportů umožňující zobrazování základních ukazatelů OEE. Modul reportů dále umožňuje prezentovat výsledky ve vybraných časových intervalech (den, týden, měsíc, rok). Tato data je možné filtrovat dle dalších požadovaných parametrů. Výsledná data jsou prezentovaná formou tabulek nebo grafů (viz obr. 3 a 4). Součástí modulu je možnost tisku reportů, případně jejich export do různých formátů (.xml, .csv, .pdf, .tiff).

Obr. 3. – Reporty odstávek a zmetkovitosti linky

Obr. 4. – Reporty odstávek a zmetkovitosti linky

Obr. 3 a 4. – Reporty odstávek a zmetkovitosti linky

Integrace s jinými informačními systémy: Pro integraci s jinými informačními systémy, případně pro zpracování procesních dat z jiných zdrojů, slouží modul pro import/export dat z/do souboru a modul pro výměnu dat rozhraním OLE/ODBC. Pomocí těchto modulů je možné načítat data ze souborů různých formátů (.xml, .xls, .txt), případně připojit externí databázový systém. Export a import dat může probíhat manuálně nebo automaticky.

Další funkční možnosti: Součástí aplikace SIDAS OEE je modul správy uživatelů, umožňující definovat uživatelům odlišná přístupová práva.

Aplikaci SIDAS OEE je možné díky modulu pro správu jazykových verzí provozovat vícejazyčně. Modul obsahuje rozhraní pro přidávání nových jazykových verzí. Je podporován překlad položek v menu, překlad číselníků i záhlaví tabulek.

V základní konfiguraci platformy SIDAS OEE je dále k dispozici modul pro zasílání emailových nebo SMS zpráv a modul údržby nebo plánování výroby. Vlastní modul údržby nebo plánování však musí být vždy konkrétně modifikován dle požadavků a specifik koncového uživatele.

Reference platformy SIDAT SIDAS OEE:

  • Autoneum Choceň - systém pro vyhodnocování využití kapacity lisovacích linek
  • Danone Benešov – systém pro vyhodnocování využití kapacity plnicích linek
  • DZD Dražice - systém pro vyhodnocování využití kapacity montážních linek
  • JTEKT Plzeň – podpora údržby
  • Ingersoll Rand, Uničov – systém pro vyhodnocování využití kapacity výrobních linek

Více informací o produktech a aplikacích modulárního systému SIDAT SIDAS je možné získat na kontaktní adrese firmy.

Jste zde: Home Katalog Mes Katalog SIDAS OEE