Workmonitor – levný systém pro sledování efektivity výroby

Systém Workmonitor je určen k okamžitému a přehlednému zobrazení stavu výrobních strojů, ke sledování jejich běhu a k počítání jejich pracovních cyklů. Je tedy nástrojem určeným pro zvýšení efektivity výroby a k minimalizaci prostojů.
Popis produktu
Systém Workmonitor je určen k okamžitému a přehlednému zobrazení stavu výrobních strojů, ke sledování jejich běhu a k počítání jejich pracovních cyklů. Je tedy nástrojem určeným pro zvýšení efektivity výroby a k minimalizaci prostojů.

Jak to funguje
U každého stroje je umístěna malý monitorovací modul Workmonitor (obrázek 1), Má tři vstupy a podle typu stroje snímá monitorované veličiny. Obvykle se monitorují

  • Pracovní cykly
  • Běh stroje
  • Porucha (nebo jiná důležitá veličina)

Tyto veličiny posílá modul Workmonitor po Ethernetu (počítačové síti) na firemní server. Zde jsou data archivována a distribuována ke klientům, tedy vedoucím pracovníkům výroby a manažerům. Data jsou aktualizována každou minutu.

Přehledné zobrazení
Každý pracovník, pro kterého jsou data z výroby zajímavá, má na svém poutači program Workmonitor. Může jej mít individuálně nastaven, tedy vidí jen stroje, veličiny a statistiky, kterého zajímají. Nastaven není složité, uživatel si ze seznamu jednoduše vybere stroje či jejich skupiny, směny, nebo časová období.

Základní okno programu je na obrázku 2. Ukazuje přehledně aktuální stav vybraných strojů. V okně je graficky znázorněn průběh pracovního procesu po hodinách a začátky směn. Ve sloupečku Celkem je souhrnné zobrazení a vyhodnocení za vybraný časový úsek. Kliknutím na buňku v tabulce lze přejít na detailní zobrazení. Pomocí tlačítek hod a den lze prohlížet data po hodinách, dnech nebo směnách.

Analýza a export dat
Složitější analýzy dat nebo například pravidelný export vybraných dat a jejich zasílání vedoucím pracovníkům je možné v části Filtr. Oblíbenou funkcí této části je export do Excelu. Nastavené filtry si lez uložit a a vytvářet pak jedním stiskem tlačítka požadované sestavy.

Zapojení a instalace
Modul Workmonitor je vhodné umístit do rozvaděče monitorovaného stroje, například na lištu DIN. Vstupy Workmonitoru se propojí s výstupy řídicího systému, nebo s relé, které stroj ovládají. Konkrétní zapojení záleží na typu stroje, není ale složité a obvykle to snadno dokáže každý zkušenější pracovník údržby. Z druhé strany se modul Workmonitor zapojí do počítačové sítě (Ethernetu). Ani to není nijak složité, je to stejné, jako připojit do sítě počítač.

 WorkMonitor obr1

Obr. 1: Snímací modul Workmonitor

 WorkMonitor obr2

Obr. 2: Základní okno programu ukazuje přehledně aktuální stav.

Jste zde: Home Katalog KatalogOstatni Workmonitor – levný systém pro sledování efektivity výroby