Act-in MES

Act-in MES je moderní výrobní informační systém stojící na více jak 30-ti letých zkušenostech mezinárodní skupiny Act-in Group s technickou a procesní podporou průmyslových výrobních podniků v mnoha evropských zemích a mnoha výrobních odvětvích. Hlavní moduly zaměřené na plánování, monitorování a řízení výroby, plánování a řízení údržby, plánování a řízení kvality úspěšně využívají přední výrobci v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektrotechnice, plastikářském průmyslu, nábytkářském a dřevozpracujícím průmyslu, papírenském průmyslu, textilním průmyslu a potravinářském průmyslu v Holandsku, Německu, Belgii, Česku, Slovensku, Anglii, Francii, Rakousku, Švýcarsku, Turecku, Polsku a Maďarsku.

Číst dál...

SIDAS IEM

ŘEŠENÍ ÚLOH SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ
PLATFORMA SIDAT SIDAS IEM
Název systému: Modulární stavebnice SIDAT SIDAS
Název platformy: SIDAS IEM (Intelligent Energy Monitoring)

Vhodnost pro řešení úloh: Řešení na bázi produktu SIDAS IEM pokrývá úlohy monitorování a reportingu spotřeb různých druhů energií (elektrické energie, technologické vody, odpadní vody, páry, plynu atd.) s možností monitorovat a reportovat jednotlivé spotřeby nejen na základě standardních časových podmínek (reporty hodinové, denní, týdenní apod.), ale také na základě podmínek definovaných provozem technologie (signály z technologie).

Základ platformy:MS SQL server pro archiv měřených hodnot s přístupem klientů k serveru prostřednictvím rozhraní WWW standardním webovým prohlížečem, a to jak pro zadávání dat a reporting, tak i pro on-line zobrazení.

Možnost využití archivu měřených hodnot, který již u uživatele existuje na jiné platformě: Ano. V současnosti systém SIDAS podporuje platformy WinCC, InSQL, SIMATIC IT, AspenTech IP21 a ProLeiT.

Číst dál...

SIDAS OEE

MODULÁRNÍ SYSTÉM SIDAS
PLATFORMA SIDAT SIDAS OEE
Název systému: Modulární systém SIDAS
Název platformy: OEE (Overall Equipment Efficiency)

Vhodnost pro řešení úloh: Řešení na bázi produktu SIDAS OEE pokrývá úlohy sledování výroby, vyhodnocování výrobních ukazatelů a sledování efektivity výroby s manuálními i automatizovanými vstupy dat a to jak s vazbou na řídicí systém technologického procesu tak i s vazbou na nadřazený informační systém podniku.

Základ platformy: MS SQL server pro archiv měřených hodnot s přístupem klientů k serveru prostřednictvím rozhraní WWW standardním WWW prohlížečem, a to jak pro zadávání dat a reporting, tak i pro on-line zobrazení.

Číst dál...

EMANS

EmansEMANS je softwarová a hardwarová platforma průmyslového designu, kterou výrobní společnosti používají k provedení a řízení výrobních procesů. EMANS představuje dokonalost v konceptu zajištění správného provedení montáže (z německého „Montageabsicherung“). Pokrývá řízení strojů, nástrojů a operátorů v podnicích využívajících diskrétní výrobní procesy. EMANS se úzce integruje s IT a automatizačními systémy; může být úzce integrován s podnikovým ERP (např. SAP), nebo jinými nadřazenými IT systémy jako ECM (např. Alfresco), nebo BI systémy (např. Jasper). EMANS zaznamenává surová výrobní data a vytváří z nich rodný list výrobku. Tyto se archivují a jsou kdykoliv zpětně dohledatelné. Při nasazování tohoto řešení ANASOFT spolupracuje s významnými světovými dodavateli automatizační techniky (např. B&R).

Číst dál...

Diames

diamesDIAMES je proaktivní MES systém pracující v reálném čase, který rozšiřuje rozsah z ERP výrobního plánovacího prostředí do dílenské úrovně a poskytuje sadu integrovaných funkcionalit pro údržbu, řízení kvality, lidské zdroje a sledování výrobků (materiálu). Tyto možnosti tvoří podmínky, které ústí v efektivní a udržitelný proces zlepšování v oblasti celkové efektivity výroby a kapacity výroby a dále redukuje náklady v souladu se stanovenými cíli.

Číst dál...

Fabrio

Merica lgSW nástroj Fabrio je orientován na rozvrhování výroby za účelem efektivního využití výrobních zdrojů, dodržení termínů a zkrácení doby průchodu zakázky (lead-time). V kombinaci s Vaším ERP systémem a MES systémem je jako APS (Advanced Planning and Scheduling) systém vhodný zejména pro zakázkovou výrobu.

Číst dál...

Maggio

Magio Software Maggio je podnikový systém pro plánování a podporu výrobních procesů, zahrnující plánování výroby a řízení výroby. Tento plánovací software umožňuje získávání a vyhodnocování dat z výroby a porovnávání skutečného průběhu s plánem. Zabezpečuje také sledování spotřeby vstupů i evidenci odvádění výstupů. Kromě toho poskytuje informace pro oddělení skladu, jakosti (reklamací) a odbytu, včetně podpory procesů, vyžadujících si bezpečnou elektronickou komunikaci (EDI).

Číst dál...

Arrow SW řešení pro MES

ArrowOcsEmeaArrow OEM Computing Solutions (OCS) přináší výrobcům průmyslových systémů to nejlepší z Embedded technologií od předních světových dodavatelů. Vy jste profesionálové ve Vašem oboru, my jsme experti v oblasti technologií. Partnerství s námi může vylepšit Vaši ziskovost, prodloužit životnost Vaší platformy a snížit dobu uvedení produktu na trh.

Číst dál...

MES PHARIS-Výrobní informační systém

PHARIS® je modulární výrobní informační systém (anglicky Manufacturing Execution System - MES). Jeho úkolem je výrobu připravit, zahájit, řídit, získávat data z výroby a provádět její vyhodnocení.

Jedná se o plnohodnotný výrobní systém pro přípravu a řízení výroby, pokrývající potřeby výroby od okamžiku vystavení výrobního příkazu, přes odvádění výroby až po propuštění a zaskladnění produktu. Zajišťuje kontinuální sledování a řízení výroby v reálném čase, sběr dat z technologických zařízení (vstřikovací lisy, CNC stroje, montážní linky, frézy, brusky…) a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací. Následně pak poskytuje nástroje pro efektivní analýzu výroby, hodnocení efektivity výrobních zařízení a sledování vytíženosti strojů.

Číst dál...

Další články...

Podkategorie