Fabrio

Merica lgSW nástroj Fabrio je orientován na rozvrhování výroby za účelem efektivního využití výrobních zdrojů, dodržení termínů a zkrácení doby průchodu zakázky (lead-time). V kombinaci s Vaším ERP systémem a MES systémem je jako APS (Advanced Planning and Scheduling) systém vhodný zejména pro zakázkovou výrobu.
 Tvorba výrobních plánů s ohledem na disponibilní výrobní kapacity a požadavky zákazníků je nutným předpokladem pro úspěch v konkurenčním boji na dnešním trhu. Nástroj Fabrio poskytuje rychlé a efektivní řešení pro plánování zakázek do výroby na základě výrobních kapacit, požadovaných termínů a daných ukazatelů kvality výrobního procesu.
Flexibilita a rychlá odezva při začleňování nových zakázek do výroby může být dosažena jen s využitím informačního systému, jehož součástí je automatický návrh řazení zakázek s ohledem na všechna omezení a specifika konkrétního výrobního procesu.Fabrio je dostupné přes internetové rozhanní a uživatelé s ním mohou interagovat prostým otevřením webového prohlížeče. Snadno provedeme upgrade nástroje tak aby reflektoval Váš měnící se podnik. Nástroj umožňuje definici/import jednotlivých zakázek a jejich dělení na jemnější výrobní operace, definici dostupných výrobních kapacit a množství dodatečných omezení jako jsou návaznosti operací, přestavby strojů a podobně.Výrobní plán je vytvářen s ohledem na definované ukazatele kvality. Mezi takové ukazatele patří vyvážené využití dostupných zdrojů, zvýšení průchodnosti výrobní linky, splnění termínů dodávek zákazníkům či minimalizace celkových výrobních nákladů.Nástroj Fabrio byl vyvinut pro optimalizaci výroby s důrazem na snížení nákladů spojených s přestavbou a nastavováním strojů. Jedná se o flexibilní nástroj, který může být realizován jako algoritmus dostupný přes webové rozhranní, nebo jako komplexní systém, včetně grafického rozhraní pro zadávání vstupních dat a přehledného zobrazení tvořených výrobních plánů. Nástroj podporuje what-if analýzu a lze jej snadno přizpůsobit na míru konkrétním požadavkům výrobních procesů.
Výhody pro firmu
 • efektivní využití výrobních kapacit
 • zohlednění priorit optimalizace výroby (dodržení termínů, maximální vytíženost disponibilních kapacit, …)
 • zvýšení průchodnosti výrobní linky
 • identifikace kritických míst ve výrobě
 • jednoduché rozhraní s jasně definovanými vstupy a výstupy
 • přizpůsobení na míru konkrétním omezením a požadavkům
 • plynulý přechod na novější verze
 • možnost testování různých scénářů výroby – what-if analýza
 • přístup ke službě odkudkoliv s využitím internetu
Výhody pro zaměstnance
 • automatická příprava výrobního plánu na základě aktuálního stavu
 • dlouhodobý plán umožňující efektivní přípravu materiálu
 • rychlé a efektivní řešení výpadků ve výrobě / dodávce materiálu
 • snížení počtu nutných přestaveb výrobních zařízení
 • zohlednění odstávek zařízení
 • přístup ke službě odkudkoliv s využitím internetu
 • přehledné znázornění výrobního plánu
 
Merica s.r.o.
U Ládek 353/37
251 01 Říčany-Strašín
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.fabrio.cz