Co je MES - Výrobní informační systém

Manufacturng Execution Systems (MES), neboli Výrobní informační systémy, jsou takové systémy, které tvoří vazbu mezi podnikovými informačními systémy (např. typu ERP) a systémy pro automatizaci výroby (technologických procesů). Během celé historie vývoje těchto systémů bylo definováno několik hlavních aktivit, které tyto systémy zabezpečují. Několik vybraných je popsáno níže.

MES model

Číst dál...

MES Systémy ve strojírenství – část 3

 1.Systémový návrh inteligentního MES systému

  V této části budu zpracovávat obecný systémový návrh inteligentního MES systému.  Inteligence systému bude spočívat převážně v jeho schopnosti automatického zpracování velkého množství dat a dalších.

Číst dál...

MES Systémy ve strojírenství – část 1

Pod názvem „MES Systémy ve strojírenství“ jsme pro vás připravili sérií článků se stejnojmenným názvem, které vychází z diplomové práce, kterou vypracovala Iva Štrublíková.
1. Základní funkce a vlastnosti MES

MES jsou systémy vyvinuté pro operativní plánování a řízení výroby, jejichž účelem je operativně poskytovat informace pro okamžité řízení a optimalizaci výrobních procesů. Pomáhají výrobním manažerům lépe využívat informace pro spouštění výrobního plánu. Jsou vhodné i pro nasazení do výroby, kde je již nasazený podnikový informační systém ERP (Enterprise Resource Planning) z důvodu zefektivnění řízení a optimalizaci výrobních procesů podniku. Jedná se tedy o přímý integrovaný počítačový systém, který akumuluje metody a nástroje potřebné ke zdokonalení výroby.

Číst dál...

MES Systémy ve strojírenství – část 2

1.     Rozdělení modulů na hlavní a podpůrné funkce

Moduly MES systémů dle asociace MESA lze rozdělit na hlavní a podpůrné funkce, jak je uvedeno v [1]

     1.1     Hlavní funkce MES
    1.1.1     Plánovací systémové rozhraní

MES přímo souvisí s plánováním systému, který umožňuje tok informací mezi systémy. Kvůli velké různorodosti instalovaných systémů, je obvykle pro rozhraní vyvinut uživatelský software, který je vhodný k projektování MES. Dalším krokem je spolupráce zákazníka a výrobce MES, kdy se určuje tok informací, jejich formát a nastavení.

Číst dál...

Jste zde: Home O Projektu Co je MES