Mediální pratneři

AUTOMA

Hlavním mediálním partnerem organizace MES Centrum, o.s. je odborný časopis Automa.

 http://www.odbornecasopisy.cz

Spřízněné organizace

isa

ISA

ISA (Mezinárodní společnost pro automatizaci) je mezinárodní nezisková organizace sdružující cca 30 000 profesionálů v průmyslové automatizaci. ISA organizace vznikla v roce 1945 pod původním názvem Instrument Society of America.

www.isa.org


 

MES Center RU

Ruská organizace MES Center RU je jednou z nejvýznamnějších organizací tohoto typu v Ruské federaci. MES Center také zastupuje významnou mezinárodní organizaci MESA International (www.mesa.org) na území Ruské federace.

www.mescenter.ru


 AD & M

Společnost specializující se na pořádání odborných konferencí, seminářů a firemních dnů, které mají za cíl marketingově oslovit auditorium převážně ze segmentů průmyslových podniků, státní správy a samosprávy, projekčních, inženýringových a obchodních organizací.

www.adam-ova.cz


Network Security Monitoring ClusterNetSecurityClusterLogo

Klastr má 21členů včetně Masarykovy univerzity v Brně a do budoucna je otevřený vstupu dalších členů. Byl založen na regionální úrovni (většina současných členů se nachází v Jihomoravském kraji), ale jeho ambicí je stát se nadregionálním uskupením s působností na území ČR.

www.nsmcluster.com


Q4ITQ4IT logo

Společnost Q4IT s.r.o. se věnuje konzultačním činnostem, auditům kvality IT, vzdělávání a školení v oblastech procesního a projektového řízení. Opírá se o uznávané metodiky ITIL V2, V3, V2011, PRINCE2, LEAN, SixSigma, Balanced score cards a platné normy ISO 20000, 27001, 31000, 19770 a vybírá z nich oblasti využitelné pro konkrétního zákazníka a konkrétní situaci.

www.q4it.eu


 Svaz průmyslu a dopravy ČR

Je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy a jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České Republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Dále hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.

http://www.spcr.cz

 

Podkategorie

Jste zde: Home Spolupráce Mes Spolupráce